Етикет

Етикет

Етикетът върху бутилката с натурална минерална вода е нейната визитна картичка.
Преди всичко, на етикета е посочено находището, т.е. откъде произхожда водата. Друга информация, която задължително трябва да присъства върху етикета, е:
• Номер и дата на сертификата, издаден от Министерство на здравеопазването;
• Номер и дата на концесията;
• Име и адрес на производителя;
• Основен физико-химичен състав на минералната вода, рН ниво, електропроводимост.
• Най-добра преди дата;
• Количество.