PlantBottle

PlantBottle

Какво представляват опаковките PlantBottle™?  PlantBottle™ е нашата последна революционна иновация в областта на опаковките. Това е първата по рода си напълно рециклируема бутилка за напитки от PET пластмаса, произведена частично от растителен материал.                                                                          Каква е разликата между опаковките PlantBottle™ и традиционните PET бутилки?
Разликата е в материалите, използвани в производството на бутилката. Традиционната PET пластмаса се прави от изкопаеми горива като напр. петрол. PlantBottle™ е съчетание от традиционни и до 30% растителни материали.
Тъй като в основата си крайният продукт е PET пластмаса, опаковките PlantBottle™ притежават същите характеристики (срок на годност, рециклиране, тегло, химически състав, външен вид), но намаляват потенциалните емисии въглероден диоксид, както и зависимостта от изкопаеми горива (петрол), в сравнение с традиционната PET пластмаса.                     Защо казвате „до 30%“ от растителен материал?
PET пластмасата се състои от два компонента, или съставки: MEG (моноетиленгликол), представляващ 30% от общия тегловен състав на PET пластмасата, и PTA (пречистена терефталова киселина), съставляваща другите 70%.
Открихме начин за производството на MEG от растения, ето защо казваме, че бутилките ни се правят от „до 30% от растителен материал“. Какви са предимствата на опаковките PlantBottle™?
Опаковките PlantBottle™ изглеждат и функционират точно като традиционната PET пластмаса, но са с по-малък въглероден отпечатък върху планетата и ограничените й ресурси.
PlantBottle™ се рециклират напълно, като полученият материал може да се използва за производството на нови бутилки или за редица други продукти от рециклирана PET пластмаса.
Опаковките притежават същите характеристики като PET бутилките, което означава, че не се различават по отношение на техните срок на годност, рециклиране, тегло, химически състав или външен вид.
Тъй като се правят частично от растителен материал, опаковките намаляват потенциалните емисии от въглероден диоксид и зависимостта на компанията от изкопаеми горива в сравнение с традиционната PET пластмаса.