Видове минерални води

Видове минерални води

Видове минерални води
България разполага с богато разнообразие от вкусни и пивки натурални минерални води. На българския пазар се предлагат също така трапезни и изворни води.
 Натурални минерални води
Натуралните минерални води извират от подземни източници и са известни със своята изключителна първоначална природна чистота и стабилен състав. Те трябва да бъдат от изрично посочен подземен източник и трябва да са защитени от всякакъв вид замърсяване чрез грижливо управление на зоната на водохващане, сигурността и употребата на конструкции и материали, предназначени за хранителни цели, за целия цикъл от мястото на каптиране до бутилката. Натуралните минерални води трябва да се бутилират при източника.

Тези води съдържат минерални йони на голям брой различни минерални вещества.

По минерализация, минералните води попадат в следните категории:
С много ниско съдържание на минерали, до 50 мг/л;
С ниско съдържание на минерали, до 500 мг/л;
С високо съдържание на минерали, над 1500 мг/л.
Натуралните минерални води с ниско съдържание на минерали, които имат хубав, приятен вкус без специфичен аромат, може да се пият всеки ден.
 Изворни води
Подобно на натуралната минерална вода, изворната вода също трябва да произхожда от изрично посочен подземен източник и да бъде микробиологично безопасна при източника, без дезинфекция. Тя трябва да се бутилира при източника и на етикета трябва да са посочени произхода и името на водоизточника.
Основната разлика спрямо натуралните минерални води е, че за изворните води не се изисква стабилен минерален баланс.
 Трапезни води
Трапезните води са бутилирани води, които произхождат от различни източници, включително подземни води, повърхностни води и комунално водоснабдяване. Бутилираният продукт трябва да отговаря на стандартите за питейна вода и може да бъде обработван и дезинфекциран, или пък дехлориран, ако е от комуналното водоснабдяване. За създаване на желания минерален баланс и вкус могат да бъдат добавяни или отстранявани минерали