Полезна информация

Полезна информация

1Подмяна на празен галон
1. Подмяната на галона трябва да се извърши малко преди окончателното привършване на водата в него, като се обърне внимание водната система да не бъде напълно източена;
2. Сменете празния галон като го повдигнете отвесно нагоре;
3. Избършете новия галон, в случай че върху него има прах, натрупан по време на транспорта и съхранението му;
4. Отстранете предпазното фолио и лепенка на новия галон, намиращи се върху капачката;
5. Поставете новия галон абсолютно отвесно върху диспенсъра с плавно движение, без натиск и удар.
2От диспенсъра не тече вода или потокът на вода и силно намален.
 Вероятна причина:
o Празен галон;
o Остатъчен въздух в системата;
o Не е отстранена защитната лепенка от капачката;
o Водата във вместителя е замръзнала.
Възможности за решение:
o Поставете пълен галон;
o Натиснете галона с двете ръце след като сте натиснали синия бутон (изискват се двама човека);
o Отстранете защитната лепенка от капачката на галона;
o Водата във вместителя е замръзнала.
Ако проблема не е решен обадете се на телефона на Coca-Cola Hellenic България - 0700 17 117.
3Има теч на вода от диспенсъра.
Вероятна причина:
o Резервоарът за акумилиране на вода е пълен;
o От резервоарът продължава да има теч, въпреки че е изпразнен.
o Дефектен галон.
Възможности за решение:
Моля обадете се на телефона на Coca-Cola Hellenic България - 0700 17 117.
4 Водата от диспенсъра не е студена.
Вероятна причина:
o Висока консумация (продължително/непрекъснато пълнене на чаши);
o Неправилно разположение на диспенсър.
Възможности за решение:
o Свържете диспенсъра към контакта. Завъртете термостата надясно (по посока на часовниковата стрелка) и не използвайте диспенсъра в рамките на 1 час.
Диспенсърът е в състояние да осигури последователно 6 чаши студена вода.
o Диспенсърът трябва да бъде поставен на разстояние минимум 10 см. от стената, далеч от пряка слънчева светлина или други източници на топлина.
5Водата от диспенсъра не е топла (до 85° С).
Вероятна причина:
o Диспенсърът не е свързан към мрежовия контакт;
o Висока консумация (продължително/непрекъснато пълнене на чаши).
Възможности за решение:
o Свържете диспенсъра към контакта;
o Диспенсърът осигурява последователно 6 чаши топла вода с температура 85° С. След което температурата на топлата вода пада до 79° С.
6 Общи правила за безопасна експлоатация:
 Диспенсърът трябва да бъде поставен далеч от пряка слънчева светлина (до прозорец);
 Диспенсърът трябва да бъде поставен на минумум 10-20 см разстояние от стената, така че да се осигури нормална вентилация на апарата;
 Не използвайте нагревателни уреди, телевизири или видео устройства в близост до диспенсъра;
 Не включвайте нагряването когато в галона няма вода или преди водата да започне да тече през винтила за топла вода, за да не повредите апарата.
7Почистване на диспенсъра:
Каптажна тавичка
1. Измийте я с разтвор на миещ препарат (напр. 70% етилов алкохол който може да се закупи от всяка аптека);
2. Изплакнете я и я подсушете преди да я поставите отново на диспенсъра;
3. Не използвайте агресивни препарати.
Външни повърхности
1. Изключете диспенсъра от електрозахранването преди да го почистите;
2. Почистете Външни повърхности на диспенсъра с миещ препарат (напр. 70% етилов алкохол който може да се закупи от всяка аптека);
3. Не впръсквайте вода или препарат директно върху диспенсъра – използвайте напоена с разтвора мека кърпа или салфетка за еднократна употреба;
4. Подсушете напълно диспенсъра след почистване;
5. Не използвайте белина, абразивни материали и препарати или други агресивни вещества за почистване.