Важни съвети

Важни съвети

• Да се използват само Банкя галони на Банкя диспенсъри. Не гарантираме за качеството на водата ако се използват други галони.
• Не съхранявайте галоните с минерална вода Банкя на директна слънчева светлина и в близост до химикали, източници на силни миризми и други опасни вещества.
• Не пълнете празните галони от минерална вода Банкя с други течности или вода от водопроводната мрежа.
• Извършвайте ротация на галоните (зареждайте на диспенсъра първо галона, чийто срок на годност изтича най-скоро)