Доставки за офиса

Доставки за офиса

За удобство на своите клиенти Coca-Cola Hellenic България предлага и доставка на останалите продукти на Компанията Coca-Cola – Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Cappy, Nestea, Монстър.
Как да направите поръчка?
• Позвънете на 0700 17 117 - телефон за поръчки от цялата страна на цената на един градски разговор за абонати на БТК;
• 0700 17 117 работи за Вас всеки делничен ден от 8:00 – 17:30 ч., събота от 8:00 до 14.00 ч.
Доставка
• Безплатна доставка;
• Извършва в рамките на следващия работен ден след приемане на заявката.*
* Само за София – и в събота
Условия за отдаване на диспенсър за безвъзмездно ползване за Вашия офис – моля, свържете се с Търговския ни представител във Вашия град

При повреда на диспенсър, собственост на Coca-Cola/Банкя
Позвънете на 0700 17 117 - телефон на цената на един градски разговор. 0700 17 117 работи за Вас всеки делничен ден от 8:00 – 17:30 ч., събота от 8:00 до 14.00 ч.

Полезна информация

Полезна информация

1. Подмяна на празен галон
• Подмяната на галона трябва да се извърши малко преди водната система да бъде напълно източена;
• Сменете празния галон, като го повдигнете отвесно нагоре;
• Избършете новия галон, в случай че върху него има прах, натрупан по време на транспорта и съхранението му;
• Отстранете предпазното фолио и лепенка на новия галон, намиращи се върху капачката;
• Почистете със 70 % етилов алкохол и еднократна мека кърпа гърлото на галона и фунията на диспенсъра. Не използвайте технически (син) спирт!
• Поставете новия галон абсолютно отвесно върху диспенсъра с плавно движение, без натиск и удар.

2. От диспенсъра не тече вода или потокът на вода и силно намален.
Вероятна причина:
• Празен галон;
• Остатъчен въздух в системата;
• Не е отстранена защитната лепенка от капачката;
• Водата във вместителя е замръзнала.
• Възможности за решение:
• Поставете пълен галон;
• Натиснете галона с двете ръце след като сте натиснали синия бутон (изискват се двама човека);
• Отстранете защитната лепенка от капачката на галона;
• Водата във вместителя е замръзнала.
Ако проблемът не е решен, обадете се на телефона на Coca-Cola Hellenic България - 0700 17 117.

3. Има теч на вода от диспенсъра.
Вероятна причина:
• Резервоарът за акумилиране на вода е пълен;
• От резервоарът продължава да има теч, въпреки че е изпразнен.
• Дефектен галон.
Възможности за решение:
Моля, обадете се на телефона на Coca-Cola Hellenic България - 0700 17 117.

4.  Водата от диспенсъра не е студена.
Вероятна причина:
• Висока консумация (продължително/непрекъснато пълнене на чаши);
• Неправилно разположение на диспенсър.

Възможности за решение:
• Свържете диспенсъра към контакта. Завъртете термостата надясно (по посока на часовниковата стрелка) и не използвайте диспенсъра в рамките на 1 час.
• Диспенсърът е в състояние да осигури последователно 6 чаши студена вода.
• Диспенсърът трябва да бъде поставен на разстояние минимум 10 см. от стената, далеч от пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

5. Водата от диспенсъра не е топла (до 85° С).
Вероятна причина:
• Диспенсърът не е свързан към мрежовия контакт;
• Висока консумация (продължително/непрекъснато пълнене на чаши).

Възможности за решение:
• Свържете диспенсъра към контакта;
• Диспенсърът осигурява последователно 6 чаши топла вода с температура 85° С. След което температурата на топлата вода пада до 79° С.
6. Общи правила за безопасна експлоатация:

• Диспенсърът не трябва е изложен на пряка слънчева светлина (до прозорец);
• Диспенсърът трябва да бъде поставен на минимум 10-20 см разстояние от стената, така че да се осигури нормалната вентилация на апарата;
• Не използвайте нагревателни уреди (печки и др.), телевизори или видео устройства в близост до диспенсъра;
• Не включвайте нагряването, когато в галона няма вода или преди водата да започне да тече през винтила за топла вода, за да не повредите апарата.


7. Ежедневно почистване на диспенсъра:
Каптажна тавичка
• Измийте я с разтвор на миещ препарат (напр. 70% етилов алкохол, който може да се закупи от всяка аптека);
• Поставете я отново на диспенсъра след няколко минути;
• Не използвайте агресивни препарати (например за почистване на канали и др.).

Външни повърхности
• Изключете диспенсъра от електрозахранването, преди да го почистите;
• Почистете външните повърхности на диспенсъра с миещ препарат (напр. 70% етилов алкохол, който може да се закупи от всяка аптека);
• Не впръсквайте вода или препарат директно върху диспенсъра – използвайте напоена с разтвора мека кърпа или салфетка за еднократна употреба;
• Не използвайте белина, абразивни материали и препарати или други агресивни вещества за почистване.
• Подсушете напълно диспенсъра след почистване.

Важни съвети

Важни съвети

• Използвайте само галони Банкя върху диспенсъри, собственост на Кока-Кола ХБК България АД. Не гарантираме за качеството на водата, ако се използват други галони.
• Не съхранявайте галоните с минерална вода Банкя на директна слънчева светлина и в близост до химикали, източници на силни миризми и други опасни вещества.
• Не пълнете празните галони от минерална вода Банкя с други течности или вода от водопроводната мрежа.
• Извършвайте ротация на галоните (зареждайте на диспенсъра първо галона, чийто срок на годност изтича най-скоро).
• Препоръчително е използването на водата до 20 дни след поставяне на галона върху диспенсъра.
• Внимание: Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България препоръчва да почиствате и дезинфекцирате своя диспенсър поне през 3 месеца.