Skip to content

ИЗВОР НА ЖИВОТ

БАНКЯ Е МИНЕРАЛНА ВОДА С ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА И МАРКА, КОЯТО ДОКАЗАНО СЕ ГРИЖИ ЗА ПРИРОДАТА.

2001

Договорът за концесия

Договорът за концесия

Договорът за концесия е подписан на 29.01.2001 г.

2002

“Минерални води ”Банкя” ЕООД

Бутилираща компания “Минерални води “Банкя” ЕООД е основана през март 2002 година.

2005

Присъединяване към системата на Coca-Cola в България

Системата на Coca-Cola в България придобива 100% дял в Бутилираща компания “Минерални води “Банкя” ЕООД, производствените мощности и търговската марка “Банкя извор на живот” през месец юни 2005 година.

2013

PlantBottle™

PlantBottle™ е нашата последна революционна иновация в областта на опаковките. PlantBottle™ е съчетание от традиционни и до 30% растителни материали. 100% рециклируема.

2015

Интересни факти

Производствен център Банкя е сертифициран по следните международни стандарти:
- ISO 9001:2008 – Стандарт, определящ изискванията за система за управление на качеството
- ISO 14001:2004 – Стандарт, определящ изискванията за система за управление на околната среда
- OHSAS 18001:2007 – Стандарт, определящ изискванията за система за здравословни и безопасни условия на труд
- ISO 22000:2005 – Стандарт, определящ изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти
- ISO/TS 22002-1:2009 – Стандарт, определящ изискванията за програми-предпоставки за безопасността на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти
- FSSC 22000: version 3, 2013 – Стандарт, определящ изискванията за цялостна система за управление на безопасността на хранителните продукти за производителите на храни

2015

Още интересни факти

В производствен център Банкя функционира последно поколение линия на известната марка SIDEL за бутилиране на чувствителни към околната среда продукти. Тя елиминира всякакъв риск от замърсяване от околната среда. Пълненето и затварянето на продукта се извършва в стерилна камера, в която въздухът са пречиства 15 пъти на час и преминава през микробиологични филтри.