1. Банкя

  1. 330ml
  2. 500ml
  3. 1,5L
  4. 2,5L
  5. 6L
  6. 10L
  1. Физико-химичен състав
   С НИСКА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
   Аниони mg/l
   F- 0.51
   Cl- 11.64
   SO42- 107.2
   CO32- 7
   HCO3- 72.2
   Катиони mg/l
   Na+ 84.21
   K+ 0.57
   Ca2+ 8.29
  2. Физико-химичен състав
   С НИСКА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
   Аниони mg/l
   F- 0.51
   Cl- 11.64
   SO42- 107.2
   CO32- 7
   HCO3- 72.2
   Катиони mg/l
   Na+ 84.21
   K+ 0.57
   Ca2+ 8.29
  3. Физико-химичен състав
   С НИСКА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
   Аниони mg/l
   F- 0.51
   Cl- 11.64
   SO42- 107.2
   CO32- 7
   HCO3- 72.2
   Катиони mg/l
   Na+ 84.21
   K+ 0.57
   Ca2+ 8.29
  4. Физико-химичен състав
   С НИСКА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
   Аниони mg/l
   F- 0.51
   Cl- 11.64
   SO42- 107.2
   CO32- 7
   HCO3- 72.2
   Катиони mg/l
   Na+ 84.21
   K+ 0.57
   Ca2+ 8.29
  5. Физико-химичен състав
   С НИСКА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
   Аниони mg/l
   F- 0.51
   Cl- 11.64
   SO42- 107.2
   CO3- 7
   HCO3- 72.2
   Катиони mg/l
   Na+ 84.21
   K+ 0.57
   Ca2+ 8.29
  6. Физико-химичен състав
   С НИСКА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
   Аниони mg/l
   F- 0.51
   Cl- 11.64
   SO42- 107.2
   CO32- 7
   HCO3- 72.2
   Катиони mg/l
   Na+ 84.21
   K+ 0.57
   Ca2+ 8.29