Цифрова платформа на Кока-Кола Общи условия

 

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: [05.07.2018]

 

Настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, от която осъществявате достъп до настоящите Общи условия, е създадена и се поддържа от Кока-Кола Кампъни, като се управлява от „НВ Кока-Кола Сървисиз СА“, дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Брюксел, Белгия (оттук нататък наричано "Кока-Кола", "ние" и "нас"), с електронен адрес CICBulgaria@coca-cola.com и телефон за контакт (+359) 0800-12345 - безплатна телефонна линия.

Когато осъществите достъп до настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите общи условия, всички приложими закони и всички други правила и условия, определени в нейните рамки. Когато се прави позоваване на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, това включва използването на Уебсайта, Facebook или Мобилните приложения.

Настоящата цифрова платформа на Кока-Кола е предназначена за публика на възраст 13 и повече години; в случай че сте на възраст под 16 години, трябва да получите съгласието на родителите си. Кока-Кола си запазва правото да изисква доказателства за родителско съгласие по всяко време. Възможно е определени аспекти на цифровата платформа на Кока-Кола да имат възрастови ограничения, въз основа на това какво се счита за подходящо за преглеждане от страна на лица на определена възраст или какво е разрешено съгласно закона. Когато се прилагат възрастови ограничения, това ще бъде ясно отбелязано на цифровата платформа на Кока-Кола и от Вас може да бъде поискано да проверим Вашата възраст, преди да продължите.

1. Изменения в условията

Кока-Кола си запазва правото периодично да прави промени в Общите условия на настоящата цифрова платформа. Ако бъдат направени такива промени, ще се стремим да Ви дадем 30-дневно предварително уведомление за това, или – ако е по-кратко – толкова рано, колкото е разумно възможно за нас. Вие приемате и се съгласявате, че фактът, че продължавате да осъществявате достъп до настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, или че я използвате, ще означава, че приемате тези промени.

2. Формат на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола

Кока-Кола непрекъснато се стреми да подобрява настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, за да осигури възможно най-доброто преживяване за своите потребители. Вие приемате и се съгласявате, че формата и естеството на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, включително съдържанието, може да се променя периодично без предварително уведомление.

3. Политика относно авторското право

Снимки на хора или места и друго съдържание, показано на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, са или собственост на Кока-Кола, или се използват с разрешение от Кока-Кола. Трябва да приемете, че всичко, което виждате или прочетете в приложението на настоящата цифровата платформа на Кока-Кола на Уебсайта, във Facebook и мобилното приложение, е свързано с авторско право. Имате право да гледате и използвате изображения и съдържание за Ваша лична, некомерсиална употреба като част от ползването от Вас на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола. Всяко използване от Ваша страна, или от страна на някое друго упълномощено от Вас лице, на изображения и съдържание, е забранено, освен ако е изрично разрешено в рамките на настоящите Общи условия или се предоставя конкретно разрешение другаде в настоящата цифрова платформа на Кока-Кола.

Всяко неразрешено използване на изображенията може да наруши закони за авторските права, за търговската марка, за неприкосновеност на личния живот и реклама, както и подзаконови разпоредби и устави, свързани с комуникациите.

Кока-Кола не поема никакви ангажименти, че използването от Ваша страна на материали, показани на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, няма да нарушава правата на трети лица.

Не трябва да използвате никакви регистрирани или нерегистрирани търговски марки на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола без предварително писмено разрешение от нас или от собственика на съответната търговска марка.

Моля, обърнете внимание, че неразрешеното използване на сайта или съдържание в сайта (включително, без ограничение, всеки софтуер, предоставен чрез сайта), в определени юрисдикции може да доведе до парични неустойки и други граждански и наказателни санкции, включително, без ограничение, за нарушение на авторски права.

4. Съдържание, което споделяте с нас

Възможно е в настоящата цифрова платформа на Кока-Кола да включваме функции, които да Ви позволяват да споделяте Ваше Съдържание с нас и с други потребители на Сайта. Моля, обърнете внимание, че като споделяте Съдържание чрез Сайта, Вашето Съдържание може да стане публично достъпно. Вие предоставяте на Кока-Кола и неговите свързани дружества световно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, вечно, неотменимо право и лиценз, без възнаграждение за Вас: (а) да използват, възпроизвеждат, разпространяват, адаптират (включително, без ограничение, да редактират, модифицират, превеждат и преформатират), извличат, предават, показват и изпълняват, публично или по друг начин, това Съдържание, на всички медии, които са известни в момента или които ще бъдат развити в бъдеще, за бизнес целите на Кока-Кола и/или неговите свързани дружества, и (б) да отдават на сублиценз гореизложените права чрез различни нива, до максималната степен, разрешена съгласно приложимото право. Горепосочените лицензи остават в сила и след прекратяването на използването на Сайта от Ваша страна, както е описано допълнително по-долу. За всяко Съдържание, което споделяте чрез Сайта, Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, които са Ви необходими, за да предоставите тези лицензи, както и че това Съдържание и предоставянето или създаването му от Ваша страна чрез Сайта, е в съответствие с всички приложими закони, правила и подзаконови разпоредби, като то не нарушава, нито по друг начин накърнява авторските права, търговската марка, търговската тайна, неприкосновеността или друга интелектуална собственост или други права на трето лице, като освен това е свободно от вируси и друг злонамерен софтуер. Освен това, доколкото е допустимо съгласно закона, Вие неотменяемо се отказвате от всякакви "неимуществени права" или други права във връзка с определяне на авторството или целостта на материалите, свързани с всеки елемент потребителско съдържание, които изпращате. Моля, обърнете внимание, че ние не препоръчваме и не насърчаваме изпращане на Съдържание, съдържащо идеи или предложения, свързани със Сайта, нашата дейност или дейността на нашите свързани дружества. В случай че ни изпратите някакви идеи или предложения, независимо от темата, ние и нашите свързани дружества няма да имаме никакви задължения по отношение на такива идеи или предложения и можем да ги използваме за всякакви цели.

5. Правила за поведение

Когато използвате цифровата платформа на Кока-Кола и/или споделяте съдържание с нас, Вие нямате право да публикувате или да изпращате:

1. незаконни, заплашителни, обидни, расистки, нецензурни, скандални, заблуждаващи, фалшиви, измамни, подстрекателски или скверни материали, или материали, които биха могли да представляват или да насърчават поведение, което би се считало за криминално нарушение, да доведе до гражданска отговорност, или по друг начин да нарушава закон.

2. Компютърен вирус, червей, троянски кон, скрита информация, зловредна програма с таймер, шпиониращ софтуер или друг компютърен код, файл или програма, които са зловредни или инвазивни, или могат или са предназначени за повреда или прихващане на управлението, или за наблюдение използването на хардуер, софтуер или оборудване;

3. Всяка нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, "нежелана поща", "спам" "верижни писма", "пирамидални схеми" или инвестиционни възможности, или всяка друга форма на склоняване към такива; и

4. Всеки материал, съдържащ непублична информация относно лице или дружество без съответно разрешение за това.

В допълнение, Вие нямате право да:

1. Използвате цифровата платформа на Кока-Кола за измамна или незаконна цел;

2. Извършвате намеса или да нарушавате функционирането на цифровата платформа на Кока-Кола или сървърите или мрежите, използвани за предоставяне на цифровата платформа на Кока-Кола; или да нарушавате изисквания, процедури, политики или наредби на такива мрежи;

3. Осъществявате достъп или да използвате цифровата платформа на Кока-Кола чрез технология или средства, освен изрично посочените от нас (включително, освен ако изрично е определено от нас, телевизионни приемници, телевизионни конзоли за игри, цифрови видео рекордери или плейъри, или видеоекрани, опаковани и предлагани като телевизори);

4. Ограничавате или възпрепятствате друго лице да използва цифровата платформа на Кока-Кола (включително чрез хакване или повреждане на която и да е част от цифровата платформа на Кока-Кола);

5. С изключение на изрично разрешеното от действащото право, да променяте, адаптирате, превеждате, да извършвате обратно проектиране, да декомпилирате или разглобявате която и да е част от цифровата платформа на Кока-Кола;

6. Отстранявате уведомления за авторско право, търговска марка или други права на собственост от цифровата платформа на Кока-Кола или материали с произход от цифровата платформа на Кока-Кола;

7. Записвате или създавате огледално копие на която и да е част от цифровата платформа на Кока-Кола без нашето изрично предварително писмено съгласие;

8. Създавате база данни чрез системно изтегляне и съхраняване на цялото или на част от Съдържанието на Цифровата платформа на Кока-Кола; или

9. Използвате приложение за робот, паяк, търсене/извличане на информация от сайта или друго ръчно или автоматично устройство за извличане, индексиране, "изстъргване", "извличане на информация от големи масиви данни" или по някакъв начин възпроизвеждане или заобикаляне на навигационната структура или представянето на цифровата платформа на Кока-Кола, без нашето изрично предварително писмено съгласие.

Кока-Кола напълно ще съдейства на правоприлагащите органи или ще изпълни съдебна заповед с искане или указания към Кока-Кола да разкрие самоличността на всеки, който публикува такава информация или материали, като си запазва правото да премахва всякакви материали по всяко време от настоящата цифрова платформа на Кока-Кола.

Кока-Кола си запазва правото да премахва всички съобщения или изявления или да прекрати всякакви връзки (линкове), както намери за добре.

6. Връзки от настоящата цифрова платформа на Кока-Кола

Настоящата цифрова платформа на Кока-Кола може да включва препратки към други уебсайтове, които не са притежавани или контролирани от Кока-Кола. Кока-кола няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за неприкосновеност, сигурността или практиките на уебсайтове на трети лица.

Определено Съдържание може да бъде хоствано в YouTube и други социални медии. Те оперират със свой набор от общи условия и политики за неприкосновеност, които са отделни от представените на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола. Кока-Кола няма контрол върху съдържанието, политиките за неприкосновеност, сигурността или практиките на YouTube и другите социални медии и не поема отговорност за тях.

7. Отговорност

Използването на и преглеждането на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола от Ваша страна става на Ваш собствен риск. Макар че Кока-Кола се стреми да включва точна и актуална информация в приложението на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола във Facebook и в рамките на Уебсайта и мобилното приложение, както и да осигурява надежден достъп, Кока-Кола не поема ангажимент по отношение на достъпа на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола или нейната точност. Кока-Кола не поема задължение или отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола или проблеми с достъпа. Доколкото е разрешено съгласно приложимото право, Кока-Кола отхвърля всички гаранции – преки или подразбиращи се – по отношение на точността на информацията, съдържаща се във всяко съдържание в настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, като не поема отговорност за:

1. загуби или вреди, произтичащи от проблеми с достъпа.

2. загуби или вреди, които могат да възникнат от използването на информация, съдържаща се в някой от материалите на този уебсайт,

при условие, че ние не ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност съгласно закона във връзка със смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност.

8. Обезщетение

Отговорността за всяко нарушение на Вашите задължения във връзка с Общите условия и за последиците от всяко такова нарушение е единствено Ваша. Вие потвърждавате, че Кока-Кола и неговите свързани дружества имат право да търсят обезщетение от Вас за евентуални загуби, причинени на всяко лице, произтичащи от: (a) използване от Вас, или Ваши дейности, във връзка с настоящата цифрова платформа на Кока-Кола; (б) всяко нарушение на тези условия от Вас или чрез Вашия акаунт; или (в) всяко твърдение, че потребителско съдържание, което сте предоставили или създадете чрез настоящата цифрова платформа на Кока-Кола, нарушава или по друг начин накърнява авторското право, търговската марка, търговската тайна, неприкосновеността или интелектуалната собственост или други права на трето лице.

9. Приключване на Вашите отношения с настоящата цифрова платформа на Кока-Кола

Кока-Кола си запазва правото да прекрати достъпа Ви до настоящата цифрова платформа на Кока-Кола по всяко време, ако не спазвате настоящите Общи условия или нарушите права на Кока-Кола или на трети лица върху съдържанието, представено на настоящата цифрова платформа на Кока-Кола.

10. Приложимо право

Настоящите Общи условия се управляват от и се тълкуват съгласно законите на РБългария, без оглед на разпоредбите от избор на законодателство. Вие се съгласявате с изключителната компетентност на съдилищата на РБългария.

11. Лотарии и състезания

Когато е осигурена възможност да вземете участие в лотарии или състезания, от Вас ще се изисква да приемете отделен набор общи условия, свързани с конкретната лотария или състезание.

 

©2018 The Coca-Cola Company. Всички права запазени.